Tarihte Bugün - 21 Eylül

Tarihte Bugün – 21 Eylül

İnönü Ansiklopedisi’nin ilk fasikülü yayımlandı

Öğrenciler ve araştırmacılar için güvenilir bir kaynak oluşturulması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk kez 1943 yılında fasiküller halinde yayımlanmaya başlayan İnönü Ansiklopedisi, belki de dünyanın en uzun sürede yazılan ansiklopedisi olarak 1985 yılında tamamlanabilmiştir. Tamamı 33 ciltten oluşmaktadır. Sadece birinci cildin tamamlanması 3 yıl almıştır. 42 yılda vücuda geldiği için “Yorgun Ansiklopedi” olarak da bilinir.

İlk 4 cildi “İnönü Ansiklopedisi” adıyla yayımlanmış, ancak Demokrat Parti ile CHP arasındaki çekişmeden nasibini alarak, 5. ciltten itibaren “Türk Ansiklopedisi” adını almıştır.

Ansiklopedinin başında, İsmet İnönü’nün kendi el yazısıyla şu satırlar okunur:

Bu eserin değerini artırmak için emek vermeyi her Türk aydınından beklerim. Ansiklopedi, Türk kültürünün yeni devrinin bir işareti, bir sembolü olacak ve fikir hayatımızda geniş tesirler yapacaktır. Onu başaracaklar, millete büyük hizmetler yapanlar gibi engin saygılarımıza hak kazanacaklardır.

Bazı maddeleri bugün eskimiş olmasına rağmen, değerli bilim adamlarından oluşan bir heyetçe hazırlandığı için halen çok güvenilir ve nitelikli bir kaynaktır.