Tarihte Bugün - 21 Ocak

Tarihte Bugün – 21 Ocak

“İsmet Bey Heyet-i Temsiliye’de”

Mustafa Kemal Paşa, İsmet Bey’in (İnönü) Ankara’da Heyet-i Temsiliye’ye katılmasını 21 Ocak 1920 tarihinde Kâzım Karabekir’e gönderdiği telgrafla şöyle bildirdi:

“İsmet Bey, en nazik ve mühim bir devreye girdiğimizi göz önüne alarak bizi kıymetli çalışmasından yararlandırmak ve bu devrenin gelişmesine kadar Heyet-i Temsiliye’de bulunmak üzere gelmiştir. Hep beraber gözlerinizden öperiz.”

Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu’ya hareket etmeden önce Albay İsmet Bey’le görüşmüş ve zamanı geldiğinde Milli Mücadele’ye katılmak üzere kendisini çağıracağını söylemişti. Mustafa Kemal, o zamana kadar İsmet Bey’in kendisiyle görevi nedeniyle irtibat kurmamasını istemişti.

Mustafa Kemal, 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya geldikten ve Heyet-i Temsiliye Merkezi’ni buraya taşıdıktan sonra Albay İsmet Bey’i yanına çağırdı. Albay İsmet, üstlerine haber vermeden 8 Ocak 1920 günü Ankara’ya geldi. Fakat Harbiye Nazırı Fevzi Paşa’nın çağırması üzerine 3 Şubat 1920’de yeniden İstanbul’a döndü. İsmet Bey, muntazam ordu kurulması için gerekli çalışmaları İstanbul’dan yürütecekti.

Albay İsmet Bey’in bu görevi, 16 Mart 1920 günü İstanbul, İtilaf kuvvetleri tarafından işgal edilinceye kadar sürdü. İşgalden sonra İsmet Bey’in artık İstanbul’da yapacağı bir iş kalmadığına karar veren Mustafa Kemal Paşa, onu yeniden Ankara’ya çağırdı. Bunun üzerine Albay İsmet, hayli tehlikeli ve güç bir yolculuğun ardından 3 Nisan 1920 günü ikinci kez Ankara’ya ulaştı.