Tarihte Bugün - 21 Temmuz

Tarihte Bugün – 21 Temmuz

İlk serbest seçim şaibeli geçti

Cumhuriyet tarihinin ilk çok partili genel seçimi olan 21 Temmuz 1946 tarihli milletvekili genel seçimleri, 5 Haziran’da kabul edilen yeni Milletvekili Seçim Yasası’na uygun olarak, tek dereceli seçim esasında gerçekleştirildi. Seçimler sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi 396, Demokrat Parti 65 ve Bağımsızlar 7 milletvekilliği kazandı.

1946 seçimleri adli denetim dışında, açık oy, gizli sayım esasına göre yapıldı. Bu da seçimlerde hile ve yolsuzluk yapılmasına imkân verdi. Buna CHP teşkilatı ve seçim komisyonlarında görev alan bazı kimselerin işgüzarlığı da eklenince, seçimlerin güvenilirliğine gölge düştü. Seçimlerden sonra Demokrat Parti’nin önde gelen isimleri, seçimlerdeki yolsuzlukları sert bir dille eleştirdi.

Bu gibi usulsüzlüklerden dolayı 1946 seçimleri “şaibeli seçim” şeklinde de anılmıştır ve iyi niyetle bu işe girişen İnönü’nün de fena halde canını sıkmıştır.