Tarihte Bugün - 22 Ekim

Tarihte Bugün – 22 Ekim

2. Ordu Kurmay Başkanlığı

Miralay İsmet Bey, Çanakkale Savaşı’ndan sonra 2. Ordu Kurmay Başkanlığına getirildi. Daha sonra İzzet Paşa’nın komutasındaki bu ordunun, Erzurum’u Ruslardan geri almak için Doğu’ya gönderilmesine karar verilince, İsmet Bey de Bitlis-Muş-Kiğı çizgisi üzerinde görev aldı. 2. Ordu’ya bağlı II. Kolordu Komutanı Faik Paşa’nın şehit olması üzerine, en kıdemli subay olan Albay İsmet, bir süre için kolordunun komutanlığını da üstlendi.

Ordunun araç-gereç ve malzeme yönünden pek çok eksiğinin bulunduğunu gören İsmet Bey, bunları sağlamak için 4. Ordu Komutanı ve İttihat Terakki’nin üçüncü büyük lideri Cemal Paşa ile irtibata geçerek, gelen malzemeleri develerle ordunun bulunduğu Diyarbakır’a ve Çapakçur’a taşıttı. Bir süre sonra da 4. Kolordu Komutanlığına atandı. Cemal Paşa, yakından tanıdığı Albay İsmet’i, “Ordunun en zeki kurmayı” olarak nitelemiştir.