Tarihte Bugün - 22 Haziran

Tarihte Bugün – 22 Haziran

Ekonomik ve sosyal konular CHP’nin programına giriyor

CHP’nin 22 Haziran 1953’teki 10. Kurultay’ında ekonomik ve sosyal sorunlara ağırlık verildi. Kurultaya parti içi gruplaşmaların yaşandığı bir dönemde gidildi. Şemsettin Günaltay, Genel Sekreter Kasım Gülek, Halkçı gazetesinin sahibi Nihat Erim ve Son Havadis gazetesinin sahibi Cemil Sait Barlas, parti içi muhalefetinde gruplaşmaların başını çekiyorlardı. Kurultayda İnönü ile Genel Sekreter Gülek arasında sert tartışmalar yaşandı.

İnönü, 8. Kurultay’da kendi önerisiyle getirilen genel sekreterin kurultay delegelerince seçilmesi esasını değiştirmek istiyordu. Oysa Gülek, verilen bir hakkın geri alınamayacağın savunarak buna karşı çıkıyordu. Tartışmalar neticesinde önerge Tüzük Komisyonu’nca reddedildi. Ayrıca önceki parti programlarının giriş bölümünde yer alan “Kemalizm” sözcüğü, yeni programda “Atatürk yolu” olarak benimsendi. Programda ilk kez “Hukuk Devleti” kavramına yer verildi. İki meclisli sisteme geçilmesi, Anayasa Mahkemesi’nin kurulması, seçim güvenliği, yargıç bağımsızlığı, sendika ve meslek örgütleri kurma özgürlüğü ve işçilere grev hakkı gibi konular da programa girdi. Böylece ilk kez CHP, ekonomik ve sosyal açıdan ciddi bir açılımı gerçekleştirmiş oluyordu.

Kurultay sonunda yapılan seçimlerde İnönü tekrar Genel Başkanlığa, Kasım Gülek de Genel Sekreterliğe seçildi.