Tarihte Bugün - 22 Kasım

Tarihte Bugün – 22 Kasım

Hatay mitingi düzenleyen Türk Talebe Birliği kapatıldı

Türk Talebe Birliği’nin (TTB) ilk kuruluşunu İttihat ve Terakki iktidarı gerçekleştirdi. Osmanlı Devleti’nin çöküşünün hızlandığı 1916-1920 arasındaki bu ilk dönemde gençlik, siyasi olaylarda önemli roller üstlendi.

1926-1936 yılları arasında da TTB, Cumhuriyet kadrosunun resmi görüşü doğrultusunda, devlet desteğiyle birtakım çalışmalar yaptı. “Vatandaş Türkçe Konuş” kampanyası bunlardan biriydi. Hatay’ın Türkiye’ye ilhakında, Suriye’yle Türkiye arasında oluşan sorunlara karşı izinsiz mitingler düzenlediği için 22 Kasım 1936’da kapatıldı. Bu dönemde TTB ile birlikte pek çok sivil örgüt de kapatıldı. Sadece Halkevleri açık kaldı.

Türk Talebe Birliği, 1946’da merkezi İstanbul’da olmak üzere yeniden kuruldu. Ardından Bakanlar Kurulu kararıyla isminin başına “Milli” kelimesi eklendi.