Tarihte Bugün - 22 Nisan

Tarihte Bugün – 22 Nisan

Hareket Ordusu

Hareket Ordusu, İttihatçıların 1909 yılında, 31 Mart Ayaklanması’nı bastırmak için, Selanik’ten Mahmut Şevket Paşa komutasında ve Mustafa Kemal’in Kurmay Başkanlığında İstanbul’a gönderdikleri ordudur. 3. Ordu bünyesinde hazırlanan ve gönüllülerden oluşan bu birliğe Hareket Ordusu adını, erkanı harp Yüzbaşı Mustafa Kemal koymuştur.

II. Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 Temmuz’undan bu yana iktidarı denetleyen İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne karşı bir tepki doğmaya başlamıştı. Her devrimin karşı devrimini doğuracağı tezini adeta kanıtlayan olaylar, 13 Nisan 1909 tarihinde “31 Mart Vakası” olarak nitelendirilen gerici ayaklanmayı doğurmuştu. Ayaklanmada İngiliz istihbaratının izleri de görülmekteydi. Sultan II. Abdülhamid’in kardeş kanı dökülmemesi için isyana müdahale edilmesine izin vermemesi üzerine, Selanik’teki devrimciler bir ordu toplayarak başkente yürümüş ve isyanı bastırmışlardır.