Tarihte Bugün - 23 Aralık

Tarihte Bugün – 23 Aralık

Türkiye üzerine planlar

23 Aralık 1919 Londra’da devam eden İngiliz-Fransız Büyükelçiler Toplantısı’nda Kürdistan’a verilecek biçim tartışıldı. Fransız Dışişleri Bakanlığı’ndan Berthelot, Kürdistan’ın bir kısmının Mezopotamya’daki İngilizlerin kontrolüne verilmesini, bir kısmında ise Türk kontrolü altında bir aşiretler konfederasyonu kurulmasını önerdi. Birleşik Krallık’ı temsil eden Lord Curzon ise, Kürdistan’ın bölünmesine razı değildi, fakat Güney Kürdistan’da İngiliz kontrolünü uygun buluyordu.

Toplantıda, birleşik bir Kürt devletinin kurulup kurulmaması konusunun Kürtlere bırakılmasına karar verildi. Toplantıda ayrıca Batum ve çevresinde İtilaf Devletleri’nin denetiminde bir serbest liman kurulması kararlaştırıldı. Curzon, Lazistan’ın (Rize) Gürcistan’a bağlanması gerektiğini, çünkü yöre halkının Gürcü soyundan gelip bir Gürcü lehçesi konuştuklarını iddia etti. Ermenilere gerekli parasal ve askeri desteğin ise ABD tarafından sağlanmasına karar verildi.