Tarihte Bugün - 23 Şubat

Tarihte Bugün – 23 Şubat

Türkiye II. Dünya Savaşı’na girdi

Türkiye, İsmet İnönü’nün girmemek için büyük gayret gösterdiği II. Dünya Savaşı’na, 23 Şubat 1945’te kendi isteğiyle katılarak Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti.

Türkiye, II. Dünya Savaşı’na askeri anlamda katılmamış olmakla birlikte bu topyekûn savaşın etkilerini derinden hissetti. İsmet İnönü’nün liderliğinde ince bir denge politikası izleyen Türkiye, Almanya liderliğindeki Mihver Devletleri ile Müttefiklerin Türkiye’yi de ittifaklarına katma gayretlerine rağmen kendini savaşın dışında tutmayı başardı.

Ancak savaşın kaderinin belli olduğu 1944 yazında Müttefiklerle anlaşmaya yönelerek, Almanya ve Japonya ile tüm diplomatik ve ekonomik ilişkilerini kesme kararı aldı. Ardından da, yeni kurulacak Birleşmiş Milletler’e yalnızca 1 Mart 1945 tarihine kadar Almanya’ya savaş açmış ülkelerin katılacağının kararlaştırılması üzerine, 23 Şubat 1945’te Almanya’ya savaş ilan etti.

Bundan yaklaşık iki ay sonra da II. Dünya Savaşı sona erdi.