Tarihte Bugün - 23 Temmuz

Tarihte Bugün – 23 Temmuz

Lozan’da Polonya ile kurulan dostluk

Polonya-Türkiye ilişkileri, son 600 yıl boyunca Avrupa tarihini şekillendiren önemli unsurlardan biri olmuştur. Ortak tarihimizde savaş dönemleri ve barış zamanları olmuş; Polonyalılar, Türkiye sayesinde Doğu sanatı ve Osmanlı kültürüne hayranlık beslemişlerdir. Barış zamanlarında, ortak çıkarların savunulmasına yönelik Polonya-Türkiye işbirliği özellikle anılmaya değerdir. Türkiye’nin, işgal döneminde, II. Dünya Savaşı sırasında ve nihayet Polonya’nın NATO üyesi olması için verdiği destek, Polonya toplumu için çok değerliydi.

Diğer taraftan Polonya, 23 Temmuz 1923 tarihinde TBMM Hükümeti’ni resmi olarak tanıyarak, yeni Türkiye’yi tanıyan ilk Batılı devlet oldu. Polonya, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile Lozan’da “Dostluk ve İşbirliği Antlaşması” da imzaladı. İsmet İnönü, Polonya’nın Lozan görüşmeleri sürecinde verdiği bu desteğini hiç mi hiç unutmadı.