Tarihte Bugün - 24 Ağustos

Tarihte Bugün – 24 Ağustos

CHP’nin 15. Kurultay’ı

CHP’nin 24 Ağustos 1962’de gerçekleşen 15. Kurultay’ı, İsmet İnönü ile Kasım Gülek arasında ciddi bir çekişmeye sahne oldu. Gergin geçen kurultayda İnönü, yaptığı konuşmada delegeleri, Gülek’i gerçekleri söylememekle suçladıktan sonra “Ya o ya ben” seçeneği ile karşı karşıya bırakınca Gülek, ağır bir yenilgiye uğradı. İnönü, kurultayda 1.309 oydan 1.164’ünü alarak yeniden Genel Başkan seçildi. İsmail Rüştü Aksal 957 oy ile Genel Sekreter olurken, Parti Meclisi’ne Gülek yanlılarından kimse giremedi.

Aynı kurultayda karar verilen tüzük değişikliğiyle Genel Sekreter seçimi 16. Kurultay’dan itibaren Parti Meclisi’ne bırakıldı. Kurultay sonunda, “Temel Hedefler Bildirisi” yayımlandı.