Tarihte Bugün - 24 Ekim

Tarihte Bugün – 24 Ekim

Paşa’nın emir erine “asker kaçağı” kaydı

24 Ekim 1968 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, bugün bile zaman zaman örneklerine rastlayıp güldüğümüz türden, Türkiye’ye mahsus bir hikâye yer aldı. Buna göre İsmet Paşa’nın Nuh Yurtsever adlı emir erinin, yıllar sonra asker kaçağı kaydı çıkmıştı. Şimdi 70 yaşındaki Ayaşlı Nuh, Paşa’dan mahkemede lehine tanıklık yapmasını istiyordu.

Fikret Otyam’ın yaptığı haber şöyle devam ediyor:

“Ayaşlı Nuh eski bir asker… Yoksul… İstiklal Madalyası için kanun çıkınca varıp gitmiş Ayaş Askerlik Şubesi’ne… İşlemini yaptırıp madalyasını almak istemiş… Açmışlar küflü defterleri, künyesini bulmuşlar. Bulmuşlar ama, hiç de iyi “şerhler” yok künyede. Nuh’un künyesinde, “Dumlupınar Savaşı’ndan kaçtığı” yazılı imiş… Nuh bunu görünce “kurşun yemiş” gibi olmuş. Aman nasıl olur? İmkânsız… İmkânsız ama defterde böyle bir şerh var… N’itsin Nuh?

Biner otobüse ver elini Ankara… Ankara’da bir şahsı arar. Nerede bulunur bu şahıs? CHP Genel Merkezi’nde… Varır CHP Genel Merkezi’ne. Der ki, ‘Ben Paşamı görecem.’ Derler, ‘Ne yapacaksın Paşa’yı görüp baba? Söyle bir derdin varsa…’ Nuh, kısaca şunları söyler:

‘Ben Dumlupınar Savaşı’ndan kaçmışım… Ben, ben kaçmışım savaştan. Nasıl olur? Ben yıllarca İsmet Paşa’mın yanından ayrılmadım. Savaşta yanındaydım… Lozan’da yanındaydım… Bakıyoruz künyeme. Nuh, Dumlupınar Savaşı’ndan kaçmış… Nasıl olur bu?

Nuh şimdi İlyas Seçkin’in iki avukat arkadaşına gönderildi. Tespit yapılacak ve Garp Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ve Lozan Türk Murahhas Heyeti Reisi İsmet Bey, Nuh için tanıklık yapacak…”