Tarihte Bugün - 24 Ocak

Tarihte Bugün – 24 Ocak

Şemsettin Günaltay Kabinesi (Reformist Gençler Kabinesi)

1949’da Başbakan Hasan Saka 14 Ocak’ta istifa etmiş, yerine Prof. Şemsettin Günaltay kabineyi kurmakla görevlendirilmişti. CHP’de huzursuzluğun iyice su yüzüne çıkmaya başladığı günlerdi. 24 Ocak 1949’da Günaltay Kabinesi, 42’ye karşı 349 oyla güvenoyu aldı. Kabine şu isimlerden oluşuyordu: Şemsettin Günaltay (Başbakan), Nihat Erim, Nurullah Esat Sümer, Cemil Sait Barlas, Fazıl Şerafettin Bürge, Fuat Sirmen, Hüseyin Hüsnü Çakır, Emin Erişirgil, Necmettin Sadık Sadak, İsmail Rüştü Aksal, Vedat Dicleli, Cemil Sait Barlas, Hasan Tahsin Banguoğlu, Hasan Şevket Adalan, Kemali Bayazıt, Kemal Satır, Ali Cavit Oral, Reşat Şemsettin Sirer ve Mustafa Münir Birsel.

Süleymaniye Medresesi müderrisliğinden gelen Şemseddin Günaltay, 1933 Üniversite Reformu’ndan önce İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi’nde Türk Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyet Tarihi dersleri veriyordu. İstanbul Üniversitesi’nin kurulmasından sonra da Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Ordinaryüs Profesör olarak görev alan Günaltay, Zulmetten Nura adlı eseriyle İslam modernizminin en tanınmış eserlerinden birine sahipti. Bu değerli bilim adamı, 20 yıl boyunca da Türk Tarih Kurumu’nun başında bulundu.

24 Ocak’ta göreve başlayan Şemsettin Günaltay Hükümeti, Türkiye’nin ilk demokratik seçimleri olan 1950 genel seçimlerinin ardından, 27 yıldır tek başına hüküm süren bir parti ile muhalefet arasında iktidarın barışçı yollardan el değiştirmesini sağlayarak tarihsel bir görevi yerine getirdi.