Tarihte Bugün - 25 Ekim

Tarihte Bugün – 25 Ekim

Ecevit CHP genel sekreteri

“Ortanın solu” görüşünün CHP içinde öncülüğünü yapan Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit, bu görüşün partinin genel politik çizgisi olarak belirlendiği CHP 18. Kurultayı’nda parti delegelerinin büyük tezahüratı ile karşılandı. Ecevit bu dönemde çalışkanlığı, hitabet gücü ve parti içindeki demokratik sol duruşuyla giderek sivrilen bir figürdü.

Kurultayın üçüncü gününde söz alan Ecevit, “ortanın solu” hakkındaki görüşünü, “parti programına aykırı olmayan yeni bir hareketin ifadesi” şeklinde tanımlıyordu. Ona göre ortanın solu hareketiyle CHP, aşırı sola bir duvar çekiyordu. Ecevit, AP’nin de aşırı sağa karşı bir duvar çektiği takdirde, demokrasinin sürekli yaşama olanağı bulacağını savunuyordu.

Parti meclisinin 24 Ekim 1966’da İnönü başkanlığında yaptığı toplantıda Bülent Ecevit, henüz 41 yaşındayken, 43 yıllık CHP’nin genel sekreterliğine seçildi.