Tarihte Bugün - 25 Eylül

Tarihte Bugün – 25 Eylül

İnönü, savaş hakkında Meclis’i bilgilendirdi

25 Eylül 1920’de Miralay İsmet Bey’in, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla savaşın gidişatı hakkında Meclis’i bilgilendirmesi:

“Taşnaklar, dillerinde mazlumiyet feryadı, ellerinde bıçaklar olduğu halde mütemadiyen köylerimize taarruz ediyorlar. Birliklerimizi zaptediyoruz. Yanımızda olan dostlarımız ve herkes bizim tecavüze uğramış mazlum mevkiinde bulunduğumuzu görüyorlar. Yunan kıtaları burada ilerlerken Avrupa gazetelerinde okuduğumuza göre Ermeni kıtaları da Erzurum’u istila edeceklerini neşrediyorlardı. Bugün İstanbul’da ve her yerde Türk Ermenistanı denilen vilayetlerimizi işgal için hazırlıkta bulunuyorlar. İstikraz yapmakla meşgul bulunuyorlar. Durum böyleyken, şark hududumuzda Ermeniler, Taşnaklar nerede tecavüz etmişlerse elbette mukabil darbemizi davet etmişler ve iyi bir ders almışlardır.”