Tarihte Bugün - 25 Ocak

Tarihte Bugün – 25 Ocak

Refik Saydam başbakan oldu

İstifa eden Celal Bayar’ın yerine Refik Saydam, 25 Ocak 1939’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. hükümetini kurdu. Esasen askeri doktor olan Refik Saydam, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’le birlikte Samsun’a çıkanlar arasındaydı. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Sağlık Bakanı olan Refik Saydam, Atatürk’ün ölümünden sonra İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Sekreterliği ve 15 yıl Kızılay Başkanlığı yaptı.

Refik Saydam’ın kurduğu kabinede Ali Rana Tarhan, Gümrük ve Tekel Bakanı; Tevfik Fikret Sılay, Adliye Bakanı; Naci Tınaz Milli Savunma Bakanı; Faik Öztrak, İçişleri Bakanı; Şükrü Saracoğlu, Dışişleri Bakanı; Fuat Ağralı, Maliye Bakanı; Hüseyin Hüsnü Çakır, Ekonomi Bakanı; Hasan Âli Yücel; Milli Eğitim Bakanı; Ali Çetinkaya, Bayındırlık Bakanı; Ahmet Hulûsi Alataş, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı; Reşat Muhlis Erkmen ise Tarım Bakanı olarak görevlendirilmişti.

“Devlet idaresi A’dan Z’ye kadar bozuktur,” sözü nesiller boyunca özdeyiş gibi kullanılan Saydam, Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık alanında büyük başarılara imza atmıştı. Refik Saydam, “Memleketimizin maddi refahı ve iktisadi kalkınması ancak kültür seviyemizin bunlarla muvazi olarak yürümesiyle mümkün olacaktır… Türk çocuğunu ahlakı temiz, ruhça ve bedence sağlam, milletine vatanına Cumhuriyete ve inkılaba sadık yetiştirmek maarifimizin başlıca hedefidir,” demişti.

Refik Saydam, II. Dünya Savaşı yıllarında İstanbul’un gittikçe kötüleşen beslenme sorunlarına çare ararken, 8 Temmuz 1942’de hayata veda etti.