Tarihte Bugün - 26 Kasım

Tarihte Bugün – 26 Kasım

İsmet Paşa “İnönü” soyadını aldı

İsmet Paşa, 26 Kasım 1934’te “İnönü” soyadını aldı. 2525 numaralı Soyadı Kanunu, 21 Haziran 1934’te kabul edilmiş, 2 Temmuz’da da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. İnönü’nün hâlâ hayatta olan annesi başta olmak üzere, diğer aile fertleri “Temelli” soyadını, vefat etmiş olan baba tarafı ise “Kürüm” soyadını  seçmişlerdi. Fakat “İnönü” soyadı, aileye bir bakıma tebliğ edildi. Atatürk, 26 Aralık 1934 tarihinde Başbakanlık’a gönderdiği bir yazıda, İsmet Paşa’ya niçin İnönü soyadını uygun bulduğunu şöyle açıklıyordu:

“Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin, inkılap tarihimizin ilk şerefli ve parlak sahifesi olan meydan muharebelerinin baş kahramanı olmuş bulunması itibariyle, Soyadı Kanunu icabı olarak alacağı aile isminin İnönü olmasını çok yerinde bulduğumdan, kendilerine bu soyadını tevcih ettiğimi bildiririm.”