Tarihte Bugün - 26 Nisan

Tarihte Bugün – 26 Nisan

İsmet Bey, Binbaşı oldu

İsmet Bey, 26 Nisan 1912’de Binbaşılığa terfi etti ve Yemen Ordusu Kurmay Başkanlığı’na getirildi. Kendisini zaten önceden tanıyarak takdir eden Ahmet İzzet Paşa, ona övücü bir sicil vermiş ve aynı zamanda onun dördüncü rütbeden Mecidi Nişanı ile ödüllendirilmesini istemişti.

İzzet Paşa, çağrı üzerine İstanbul’a dönünce, Genelkurmay Başkanlığı tarafından Binbaşı İsmet Bey’e, Yemen’deki isyanın lideri olan İmam Yahya ile sorunu çözme görevi verildi. Bunun üzerine Arapça bilen subaylarla birlikte İmam Yahya ile görüşmeye giden İsmet Bey, iki gün süren müzakereler sonucunda, basit şartlarla anlaşmazlığı çözmeyi başardı. Böylece hem isyan sona erdi, hem de Osmanlı Devleti Arap Yarımadası’nda sadık bir müttefik kazandı.