Tarihte Bugün - 27 Kasım

Tarihte Bugün – 27 Kasım

“Milletin idaresini milletin kendisine verdik”

Dinar ilçesini Mustafa Kemal’den sonra ziyaret eden ikinci devlet büyüğü İsmet İnönü’dür. Birkaç kez Dinar’a gelmiş olan İsmet Paşa, 27 Kasım 1958’de son kez Dinar’a gelmiş ve Gürcanlar ailesinin deprem nedeniyle yıkılmış olan eski evlerinde konuk edilmiştir.

İnönü, 27 Kasım’ı 28 Kasım’a bağlayan gece burada kendisine sorulan, “Neden demokrasiye geçtiniz?” şeklindeki soruya şöyle yanıt vermişti:

“Ben ne kadar yaşayacağımı biliyor muydum? Tek parti nizamı içinde bu milletin idaresini eline geçiren muhtelif zevatın neler yapabileceğini kim temin ederdi? Kaldı ki millet kendi idare hakkını ve murakabe imkânını elinde bulundurursa, benden sonraki idareciler için keyfi idare ihtimali ortadan kalkacaktır. Milletin umulmadık felaketlere sürüklenmesi ihtimali de ortadan kalkacaktır. Bu sebeple milletin idaresini halkın, milletin kendisine verdik, durum budur.”