Tarihte Bugün - 28 Aralık

Tarihte Bugün – 28 Aralık

Tevfik Rüştü Aras

Tevfik Rüştü Aras, 1883 yılında Çanakkale’de doğdu. Beyrut Tıbbiyesi’ni bitirdi. İttihat ve Terakkiye girdi. Bir kaynağa göre partinin genel sekreterliğini yaptı. Selanik’te Mustafa Kemal ile yakın arkadaş oldu.

1920 yılında Ankara’da TBMM 1. Dönem’e Milletvekili seçildi, ilk dönemde Kastamonu İstiklal Mahkemesi üyeliğine getirildi. 1920 sonbaharında, Türkiye Komünist Fırkası’nın kurucuları arasına girdi. TBMM 2. Dönem, 3. Dönem. 4. Dönem ve 5. Dönemde (1923’ten 1939’a kadar) İzmir milletvekilliğinde bulundu.

4 Mart 1925’te 4. Hükümet – 3. İnönü Hükümeti’nde Hariciye Vekili oldu. Atatürk’ün ölümüne kadar kurulan bütün kabinelerde bu görevi sürdürdü. Atatürk’ün komşu ülkelerle iyi ilişkiler ve hegemonyacılığa karşı çıkmaya dayalı dış politikasının kilit ismi ve sözcüsü oldu. 1937 yılında Milletler Cemiyeti Başkanlığı yaptı. 1939’da Londra Büyükelçiliğine atandı. 1943’te emekli oldu. Savaşın sonlarında Tan gazetesinde yazılar yazdı. Demokrat Parti’nin kuruluş mücadelesini destekledi. İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 1972 yılında İstanbul’da öldü.