Tarihte Bugün - 28 Temmuz

Tarihte Bugün – 28 Temmuz

Taarruz kararı verildi

28 Temmuz 1922 günü Batı Cephesi karargâhının bulunduğu Akşehir’de düzenlenen bir futbol karşılaşmasını izleme bahanesiyle gelen komutanlar, gizlice toplanarak Yunan ordularını kesin yenilgiye uğratacak topyekûn bir saldırının planları üzerine konuştular. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, Birinci Ordu Komutan Nurettin Paşa ve İkinci Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa, yapılacak taarruzun tam zaferi elde etmeye yönelik olması gerektiğinde hemfikirdiler; ancak komutanların bazıları ordunun böyle bir harekât için yeterli güce sahip olduğundan emin değildiler.

Yunanlıların Sakarya Savaşı’nda yenilmesi Anadolu’daki savaşın seyrini değiştirmiş ve saldırı üstünlüğünün Türk ordusuna geçmesini sağlamıştı. Ankara Hükümeti, artık son bir saldırıyla Yunan ordusunu Anadolu’dan sökebileceğini planlıyordu. Öte yandan Yunanlılar, Anadolu’daki başarısızlıklarını dengelemek için İstanbul’u ele geçirmeye yönelik bir plan yapmışlar ve bu amaçla oldukça büyük bir askeri kuvveti Trakya’ya kaydırmışlardı. Bu durum, Türk ordusunun topyekûn saldırısı için bir fırsat yaratmıştı. Komutanlar, işte bu fırsatı değerlendirecek nihai harekâtı planlamak için bir araya gelmişlerdi.

Bu toplantıdan iki gün sonra, 30 Temmuz’da Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşalar, taarruzun biçimini görüşüp kararlaştırdılar. Son hazırlıklar yapılırken İnönü, yanında bulunan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na amacı ve umudunu “İzmir’de görüşürüz!” sözleriyle açıklayacaktı.