Tarihte Bugün - 29 Aralık

Tarihte Bugün – 29 Aralık

Milli Şef, Değişmez Başkan: İsmet İnönü

İsmet İnönü’nün 11 Kasım’da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından, CHP Genel Başkan Vekili Celal Bayar’ın 26 Aralık 1938’de Ankara’da topladığı 1. Olağanüstü Kurultay’da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü “Değişmez Genel Başkan”, Atatürk de “Ebedi Şef” ilan edildi. Kurultayda ayrıca İnönü’ye “Milli Şef” unvanı verildi.

Kurultayın onayına sunulan tüzük değişikliğine göre partinin Değişmez Başkanlığı sadece üç şekilde boşalabilecekti: 1) Vefat, 2) Vazife yapamayacak hastalık, 3) İstifa.

Oybirliğiyle kabul edilen bu değişiklikle İsmet İnönü yalnız devletin başı değil, tek partili siyasi iktidarın da değişmez başkanı oluyordu. Aynı kurultayda Partinin Genel Başkan Yardımcılığına Başbakan Celal Bayar, Genel Sekreterliğine de İçişleri Bakanı Refik Saydam getirildi.