Tarihte Bugün - 29 Haziran

Tarihte Bugün – 29 Haziran

Hatay Meclisi dağıldı

Hatay Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen’in 29 Haziran 1939 tarihli Meclis konuşması:

“Muhterem arkadaşlarım,

Bugünkü fevkalade toplantımızla Meclisimiz en şerefli vazifesini yapmış, Hatay’ın kopmaz bir parça olarak anavatana kavuştuğuna ittifakla karar vermiştir. Bu isabetli karardan dolayı hepinizi sevgi ve saygıyla selamlar ve tebrik ederim.

Arkadaşlarım,

Hatay Millet Meclisi bütün çalışmalarında anavatana en sadık duygularla bağlanmış, Milli Şef İsmet İnönü’nün yüksek arzuları dahilinde hareket etmiştir.

Bu, bizim için unutulmaz şeref hatıralarıdır. Hatay’ı kurtaran büyüklerimize en derin şükran ve tazimlerimi ifade etmekle mesudum. Tarihi vazifesini ikmal eden Hatay Millet Meclisi’ni dağıtıyorum.”

Meclis’in dağılmasının ardından İstiklal Marşı çalındı ve Hatay Bayrağı indirilerek yerine Türk Bayrağı çekildi. Böylece uzun yıllardır hayali kurulan kutlamalar başlatıldı. Mustafa Kemal Atatürk’ün “şahsi meselem” dediği Hatay, artık Türkiye Cumhuriyeti’ne katılmıştı.