Tarihte Bugün - 29 Ocak

Tarihte Bugün – 29 Ocak

Mustafa Kemal ile Latife Hanım evlendi

Latife Hanım, 17 Haziran 1898 yılında İzmir’de doğdu. İzmir’in tanınmış ailelerinden olan Uşak kökenli Uşakizade (sonra Uşşaklı) Muammer Bey ile Adeviye Hanım’ın kızı olan Latife Hanım’ın Vecihe, İsmail , Münci, Ömer ve Rukiye adlarında 5 kardeşi vardı. İzmir Lisesi’inden mezun olduktan sonra Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde hukuk okudu. Londra’da dil öğrenimi gördü. Kurtuluş Savaşı bitmeden Türkiye’ye döndü.

11 Eylül 1922’de, Türk ordusunun İzmir’e girişinin ardından, güvenli bir karargâh arayışındaki kurmayları, Başkumandan Mustafa Kemal’e Uşakizade ailesinin köşkünü önerdiler. Bu öneriyi sevinerek kabul eden Latife Hanım, davet mektubunu yazdı ve köşklerinde Mustafa Kemal’i 20 gün ağırladı.

Bu tanışmadan sonra Mustafa Kemal ile Latife Hanım arasındaki haberleşme devam etti. Bir süre sonra Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım da, sağlık sorunları nedeniyle İzmir’e gittiğinde köşkte ağırlandı. Zübeyde Hanım’ın 14 Ocak 1923’te ölümü üzerine İzmir’e giden Mustafa Kemal ile Latife Hanım, 29 Ocak 1923’te Muammer Bey’in evinde, o dönemin adetlerine hiç de uygun olmayan bir şekilde, sade bir nikâh töreniyle evlendiler. Nikâhta Mareşal Fevzi Çakmak ve Kâzım Karabekir Mustafa Kemal’in, Mustafa Abdülhalik Renda ile Salih Bozok ise Latife Hanım’ın tanıklarıydı.