Tarihte Bugün - 3 Ekim

Tarihte Bugün – 3 Ekim

Başbakan olarak ilk yurtdışı gezisinde

İsmet Paşa, 3 Ekim 1931’de Yunanistan’ı ziyaret etti. Bu, İsmet Paşa’nın Başbakan olarak ilk yurtdışı gezisiydi. Gezinin amacı hem Yunanistan Başbakanı Venizelos’un Türkiye’yi ziyaretine karşılık vermek, hem de iki ülke arasında o yıllarda gelişmeye başlayan dostluğu pekiştirmekti.

İsmet Paşa, Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Bey’le (Aras) birlikte 1 Ekim’de İstanbul’dan vapurla hareket etti ve iki gün sonra Yunanistan’ın Pire Limanı’na vardı. Atina’da onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, İsmet Paşa şöyle diyordu:

“Gözlerimizin önünde yükselen ve gittikçe büyümekte olan bina, en sağlam ve dayanıklı yapılardan biri olacak ve her türlü tecrübelere karşı durabilecek kuvveti haiz bulunabilecektir. Çünkü biz bu yapı için çok iyi malzeme kullandık. Bu yapının kuruluşunda kullanılan harç, dünyanın en iyi ve en sağlam çimentosu olan menfaat birliğidir…”

Başbakan İsmet Paşa, Yunanistan’ı ziyarete giderken yanına eşi Mevhibe İnönü’yü ve iki oğlunu da almıştı. Pire’ye varıldığında İsmet Paşa, eşi ile çocuklarını resmi heyete dahil olmadıkları için gemide bırakmıştı. Venizelos bunu öğrendiğinde, onları Pire’den getirtip Atina yakınlarında bir sarayda konuk etti.