Tarihte Bugün - 3 Ocak

Tarihte Bugün – 3 Ocak

Abbas Hilmi Paşa’nın İnönü’yü ziyareti

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 3 Ocak 1939 günü eski Mısır Hıdivi Abbas Hilmi Paşa’yı kabul etti.

1892’de henüz on sekiz yaşında iken Mısır Hıdivi olan Abbas Hilmi Paşa, İngiliz idaresine muhalif bir tutum izledi. İngilizleri Mısır’ın iç işlerinden uzak tutmaya çalışmasına rağmen bunda başarılı olamadı ve birçok siyasi çekişmenin ortasında kaldı. Sık sık İstanbul’a gelip giden Abbas Hilmi Paşa, 1914’te İstanbul’da bir suikasta uğrayarak yaralandı.

Yine aynı yıl Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesiyle İngiltere, Osmanlıların Mısır üstündeki haklarını artık tanımadığını ilan etti. Böylece Abbas Hilmi Paşa’nın hıdivliği fiilen sona erdi ve yerine amcası Hüseyin Kâmil Paşa İngilizler tarafından Mısır hükümdarlığına getirildi.

Bunun üzerine Türkiye’ye yerleşen Abbas Hilmi Paşa, değişik ticari girişimlerden sonra gittiği İsviçre’de, 1944 yılında 70 yaşındayken hayatını kaybetti.