Tarihte Bugün - 30 Ekim

Tarihte Bugün – 30 Ekim

Venizelos’un ziyaretleri sürüyor

Yunanistan Başbakanı E. Venizelos, İsmet İnönü’nün daveti üzerine 27-31 Ekim 1930 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etti. Önce İstanbul’a gelen konuk heyet, ertesi gün özel bir trenle Ankara’ya geçti. Yunanistan Başbakanı, her iki kentte de dostluk gösterileriyle karşılandı. O gece Ankara Palas’ta Venizelos adına büyük bir balo düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Başbakan İsmet İnönü, bu ziyaretin bir rastlantının sonucu değil, karşılıklı çabanın ürünü olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Türkler ve Yunanlıların her hususta Balkanlar’da ve aynı büyük menfaatlere malik bulundukları Akdeniz’de anlaşmaya ve birlikte çalışmaya mecbur oldukları kabul edilmelidir.”

Bu ziyaretin sonunda Yunanistan ile Türkiye arasında bir “Dostluk Antlaşması” imzalandı. Böylece iki devlet, bundan böyle tarafsız hareket etme yükümlülüğü altına giriyordu.