Tarihte Bugün - 30 Temmuz

Tarihte Bugün – 30 Temmuz

Cumhurbaşkanı İnönü Ege seyahatine çıktı

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, eşi Mevhibe Hanım ve kızı Özden’le birlikte, 30 Temmuz 1949’da İzmir’den başlamak üzere kapsamlı bir Ege gezisine çıktı. 21 Ağustos’a kadar süren gezi sırasında İnönü, İzmir’in hemen tüm ilçeleri ile Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla’da ziyaretlerde bulundu. Sık sık halkla da bir araya gelen Cumhurbaşkanı, Hisarönü’ndeki bir kahvehanede yaptığı şu konuşmada her türlü siyasi gerginliğe karşı halktan sükunet ve dayanışma istedi:

“Dert çok, bunların hepsiyle birinci derecede müteessir olmak payı bana düşer. Kusur çok, bunların hepsinin sebeplerine ve tedbirlerine muhatap olan mesuller vardır. Bunları toptan veya yüzde doksanbeşini bana atacaklar da bulunacaklardır. Bu sözlerin hiçbirine darılmam, hepsi kabul. Fakat sizden iki şey istiyorum: Birincisi düşman tecavüzü karşısında memleketi müdafaa için vatandaşlar arasında ayrılık göstermiyeceğiz. İçerde ve dışarda bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. İkinci isteğim hiçbir sebep ve tesir ile vatandaşlar arasında düşmanlık olmasına müsaade etmemenizdir. Bu iki temele dayanırsak başka güçlükleri yeneriz.”

İnönü’nün yine İzmir’de, Tilkilik Çınaraltı Kahvesi’nde yaptığı konuşmada da konu aynıydı:

“Bugün vatanın hali ve istikbali için vatandaşlar arasında düşmanlık olmamasına dikkat başlıca mevzuumuzdur. Düşmanlık öyle bir zehirdir ki, damla olarak bir defa bünyemize girerse az zamanda vatanın vücudunu çürütebilir. Vatandaşlar arasında fikir ayrılığı olacaktır. Partiler elbette mücadele edeceklerdir. Fakat düşmanlık olmayacaktır… Memlekette düşmanlık havası bir defa tutunursa, artık hudutta muharebe kudretinden de bahsolunamaz.”