Tarihte Bugün - 31 Ağustos

Tarihte Bugün – 31 Ağustos

İsmet Paşa’nın rütbesi Korgeneralliğe yükseltildi

İsmet Paşa’nın rütbesi, Başkumandanlık Savaşı’nın hemen ertesinde, 31 Ağustos 1922’de Korgeneralliğe yükseltildi. İsmet Paşa, Mudanya’da başlayacak ateşkes görüşmelerinde Türk tarafını bu rütbeyle temsil etti.

Büyük Taarruz’un zaferle sona ermesi üzerine İtilaf Devletleri, kapsamlı bir ateşkes için TBMM’ye görüşme çağrısında bulundular. Korgeneral İsmet Paşa başkanlığındaki Türk delegasyonu, Batı Cephesi Kurmay Başkanı Asım Paşa (Gündüz), Yarbay Tevfik (Bıyıkoğlu), Binbaşı Seyfi (Düzgören), savaş boyunca İstanbul’da Büyük Millet Meclisi hükümetinin temsilcisi gibi çalışmış Kızılay Başkanı Hamid Bey (Hasancan) ve iki yazmandan oluşturulmuştu. Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) ile Refet (Bele) Paşalar da gerektiğinde delegasyona yardım etmek için Mudanya’ya gittiler.