Tarihte Bugün - 4 Aralık

Tarihte Bugün – 4 Aralık

Para ve pullara İnönü’nün resminin konması

Atatürk’ün ölümünün ardından yeni banknotlara İnönü’nün resminin yalnız mı, yoksa Atatürk’le birlikte mi basılması gerektiği hakkında Anayasa Komisyonu’nun hazırladığı rapor Meclis’te görüşülürken, sonradan Demokrat Parti’nin kurucuları arasında yer alacak olan İçel Milletvekili Refik Koraltan şöyle konuşur:

“Atatürk, İnönü adı yalnız devlet reisi olarak değil, sembol olarak kalacak, milli kahraman olarak beraber yürüyecektir. Kimin hatırına gelir ki, böyle mevzular konuşulurken şu veya bu şekilde bir ayrılık düşünülsün. Böyle bir kuruntu dimağımızın içinden geçerse, inkılabın bütün kutsiyetini sezen sizler namına söylüyorum, dimağımızı parçalarız.

Kemal Atatürk, İnönü bu milletin kuruluş ve kurtuluş tarihinde ebediyen milli kahraman olarak kalacaklardır ve böyle yaşayacaklardır. Onların adı bir gün nihayet çürüyecek, toprak olacak maden üzerine, taş üzerine değil, milletin kalbine yazılmıştır. Bu böyledir. Her yerde, her zaman, tarihin her devrinde böyle olacaktır. Bu aziz ve ebedi varlıklar hepimizin, bütün milletin kalbindedir.

Bu övgü dolu, fakat sonuçsuz konuşmaya karşın, para ve pullardan Atatürk’ün resminin kaldırılarak kendi resminin konulması konusunda İnönü’nün daha akılcı bir görüşü vardır:

“Atatürk ölmüştü. Lider gitmişti. Bu yer boş kalmayacaktı. Ona yakın olan biriyim ve Atatürk’ü göğsünde taşıyan bir İsmet İnönü olarak da, liderliğimi ilan etmek zorundayım. Atatürk’ü bu kadar kudsiyetle andığım halde gölgesinde lider olamam… Paraların üstünde Atatürk var, ama Atatürk yok… Anlatmak istedim ki Atatürk öldü, ama yeri boş kalmadı.”