Tarihte Bugün - 4 Ekim

Tarihte Bugün – 4 Ekim

Medeni Kanun yürürlüğe girdi

İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanan Türk Medeni Kanunu, 17 Şubat 1926’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi ve 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe girdi. 1 Ocak 2002 tarihine kadar yürürlükte kalan bu kanunla getirilen başlıca yenilikler şunlardı:

• Ailede kadın-erkek eşitliği sağlandı.
• Evlilikte resmi nikâh zorunluluğu getirildi.
• Tek eşle evlilik esası getirildi.
• Kadınlara, istedikleri mesleğe girebilme hakkı tanındı.
• Mahkemelerde tanıklık yapma, miras ve boşanma konularında kadın-erkek eşitliği sağlandı.
• Patrikhanelerin, din işleri dışındaki yetkileri kaldırıldı.

Medeni hukuk, şahısların doğumdan ölümüne ilişkilerini düzenleyen özel bir hukuk dalıdır. Kişiler hukuku, aile hukuku, eşya hukuku ve miras hukuku bu kapsamda ele alınır ve Medeni Kanun’la düzenlenir.