Tarihte Bugün - 4 Haziran

Tarihte Bugün – 4 Haziran

“Nasıl yaptınız bunu?”

Başbakan İsmet İnönü, 4 Haziran 1962 günü CHP grup toplantısına katılmak üzere Meclis’e geldiği sırada, gazetecilerin etrafını sarması üzerine onlarla ayak üstü sohbet etti. Anlattıkları arasında, Lozan’da çektiği zorluklar da vardı. İnönü, bir gazetecinin savaştan yeni çıkmış bir asker olarak Lozan’a nasıl intibak ettiğini sorması üzerine, şunları anlattı:

“Lozan’a toyluğumdan gittim. Diplomatlığı kolay zannediyordum. Gittiğim zaman kaç çeşit sivil elbise olduğunu dahi bilmiyordum. Yemeğe giderken başka bir çeşit sivil elbise giyileceğine dair kulak dolgunluğum vardı. Elbisenin çeşidini sordum, güldüler. ‘Hangisini giyersen giy’ dediler.

Ekim ayında gitmiştik. Fransız Başmurahhası beni gördü. Kendisine, ‘Bu iş ne zaman bitecek?’ diye sordum. ‘Yılbaşına kadar tamamdır,’ dedi. ‘Nasıl yani, bize veriyor musunuz memleketi?’ dedim. ‘Yok canım, bir şeyler yapıp vereceğiz,’ diye cevap verdi. Konferans lehimize neticelenince Başmurahhas, ‘Nasıl yaptınız bunu?’ diye avaz avaz bağırıyordu.

Diplomatlık askerlik kadar zor bir meslek. Başmurahhasla konuştuğumun ertesi günü heyeti topladım. ‘Cephedeki gibi çalışacaksınız,’ dedim ve çalıştırdım.”