Tarihte Bugün - 4 Kasım

Tarihte Bugün – 4 Kasım

Çukurova’da Milli Mücadele

Mustafa Kemal Paşa, Kayseri Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Emrullah ve Topçu Binbaşı Kemal Beylere 4 Kasım 1919’da gönderdiği gizli emirde, Adana çevresinde gerilla savaşı yapmalarını istiyor ve bunun için görevlendirilen kişilerle yapılacak işleri belirtiyordu.

Kilikya mücadelesinde Büyük Millet Meclisi kuvvetleri, Fransızlarla geçerli olan Mondros Mütarekesi’ni ihlal etmemek için en trajik durumlarda bile askeri müdahaleden kaçınmıştır. Buraya Doğan Bey, Tufan Bey, Tekelioğlu Sinan Bey, Özdemir Bey ve Kılıç Ali gibi takma isimlerle ve sivil kıyafetlerle çarpışan kahramanlar gönderilmiştir. Dolayısıyla 1921 Ankara Antlaşması, Mondros şartlarına bağlı kalarak imzalanmış bir antlaşmadır.