Tarihte Bugün - 4 Nisan

Tarihte Bugün – 4 Nisan

Antalya Demiryolu Kanunu çıkarıldı

Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda Anadolu’nun demir ağlarla örülmesi, yani ülkenin boydan boya demiryollarıyla birbirine bağlanması bir Cumhuriyet ülküsü olarak benimsenmişti. Devletin sınırlı imkânlarına rağmen Cumhuriyetin ilk yıllarında bu konuda gerçekten önemli adımlar atıldı ve birçok yeni hat açıldı. Fakat 4 Nisan 1933’te kanununun çıkarılmasına rağmen Afyon’dan Antalya’ya uzanacak olan “Afyon-Antalya Demiryolu Hattı Projesi” ne o dönemde ne de daha sonra hayata geçirilebildi.

Projelendirilmesi, fizibilite çalışmaları ve güzergâh belirleme çalışmalarının hazır olmasına rağmen bu demiryolunun niçin yapılmadığına dair en yaygın inanç, devrin Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın projeye karşı çıkmış olmasıdır. Bu inanışa göre Mussolini İtalyası’nın Türkiye’nin güneybatı sahillerine göz diktiğine inanan Fevzi Çakmak, buraya yapılacak olası bir İtalyan çıkarmasının demiryoluyla Anadolu içlerine taşınmasını istemiyordu.