Tarihte Bugün - 4 Ocak

Tarihte Bugün – 4 Ocak

İnönü’nün son kabinesi

4 Ocak 1964’te İsmet İnönü’nün 10. ve son kabinesi 175’e karşı 225 oyla güvenoyu aldı. Kabinede 3 bağımsız milletvekili bulunuyordu.

28. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti şu üyelerden oluşuyordu: Başbakan İsmet İnönü, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır, Devlet Bakanı İbrahim Saffet Omay, Devlet Bakanı Malik Yolaç, Devlet Bakanı Vefik Pirinççioğlu, Devlet Bakanı Nüvit Yetkin, Adalet Bakanı Mehmet Sedat Çumralı (daha sonra yerine Sırrı Atalay), Milli Savunma Bakanı İlhami Sancar, İçişleri Bakanı Orhan Öztrak, Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Maliye Bakanı Ferit Melen, Milli Eğitim Bakanı İbrahim Öktem, Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat, Ticaret Bakanı Fenni İslimyeli, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir, Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yüceler, Tarım Bakanı Mehmet Turan Şahin, Ulaştırma Bakanı Abdurrahman Ferit Alpiskender (daha sonra yerine Mahmut Vural), Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, Sanayi Bakanı Muammer Erten, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Arif Hüdai Oral, Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Göğüş, İmar ve İskan Bakanı Celalettin Uzer (daha sonra yerine Cafer Sadık Kutlay) ve Köyişleri Bakanı Lebit Yurdoğlu.

Kabinenin görevi, Meclis’e sunulan bütçe tasarısının reddedilmesinden sonra 20 Şubat 1965 tarihinde sona erdi ve yerini Suat Hayri Ürgüplü’nün kurduğu koalisyon hükümetine bıraktı.