Tarihte Bugün - 5 Ağustos

Tarihte Bugün – 5 Ağustos

Hasan Âli Yücel bakanlıktan ayrıldı

İsmet İnönü’nün yakın çalışma arkadaşı ve Türkiye’nin eğitim, kültür, uygarlık savaşçısı Hasan Âli Yücel, 5 Ağustos 1946 tarihinde yedi yılı aşkın bir zamandır sürdürdüğü Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa ederek gazetecilik mesleğine geri döndü.

Hasan Âli Yücel, 17 Aralık 1897’de İstanbul’da doğdu. Eğitim yaşamını sırasıyla Mekteb-i Osmani, Vefa İdadisi, Cağaloğlu Darülmuallimin-i Âli’ye’de (Yüksek Öğretmen Okulu) sürdürdü. Darülfünun Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi ve 19 Aralık 1922’de öğretmenliğe başladı. 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kurulmasıyla Hasan Âli Yücel, Etimoloji Kolu Başkanlığına getirildi. 1935 yılında CHP’den İzmir Milletvekili olarak Meclis’e girdi; art arda dört dönem milletvekilliği yaptı.

28 Aralık 1938’de Yücel, 2. Celal Bayar Hükümeti’nde Milli Eğitim Bakanlığına getirildi. Üniversite reformu, İTÜ’nün kuruluşu, Ankara Tıp Fakültesi’nin açılışı, Köy Enstitüleri girişimi, dünya klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi ve ilk telif Türkçe ansiklopedi olan İnönü Ansiklopedisi’nin ön çalışmaları hep onun bakanlığı döneminde gerçekleşmiştir. Devlet Konservatuvarı’nın kurulması (20 Mayıs 1940), Türkiye’nin UNESCO’ya girişi onun çabaları sonucunda olmuştur. Dört yıllık çalışmaları sonucunda 25 Haziran 1946’da Üniversiteler Yasası çıkartılır. Ankara Üniversitesi de bu yasanın sonucu olarak kurulmuştur.