Tarihte Bugün - 5 Ocak

Tarihte Bugün – 5 Ocak

İnönü, Cevdet Sunay’la görüştü

5 Ocak 1971 günü muhalefet lideri İnönü ile Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, sürüp giden olaylara karşı alınacak tedbirler üzerine Çankaya Köşkü’nde görüştüler. Cumhurbaşkanı Sunay, 2 saat 10 dakika süren toplantıda ülkenin içinde bulunduğu durumun genel bir tablosunu çizdikten sonra CHP liderinden, AP hükümetinin getireceği önlemlerin Meclis’ten hızla geçirilmesini sağlamak için destek vermesini istedi.

İsmet İnönü ise, asıl tedbirlerin Meclis’ten geçirilecek birkaç yasal önlemden daha farklı yerlerde aranması gerekçesiyle, Adalet Partisi’ni düştüğü zor durumdan kurtarmaya yönelik bu girişimlere destek vermeyeceğini bildirdi.

Cevdet Sunay’ın diğer liderlerle de sürdürdüğü destek arayışları, Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı tarafından cumhurbaşkanlığı makamının tarafsızlık ilkesine ters düşen bir hareket olarak eleştirildi.