Tarihte Bugün - 5 Şubat

Tarihte Bugün – 5 Şubat

“Altı Ok” Anayasa hükmü haline geldi

5 Şubat 1937’de kabul edilen 3115 sayılı Kanun’un birinci maddesi uyarınca, 1924 Anayasası’nın ikinci maddesine yapılan “Türkiye Devleti, cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve inkılâpçıdır” ekiyle, CHP’nin temel ilkeleri olan “Altı Ok” Türkiye’nin de anayasal ilkeleri haline geldi.

Anayasa hukukçuları, 1940’lı yılların başından itibaren bu maddeye çeşitli eleştiriler getirdiler. İsmet İnönü de, 25 Mart 1950’de Kırıkkale sinemasında yaptığı bir konuşmada “Altı Ok”un anayasadan çıkarılacağını açıkladı. İlginçtir ki bu madde, 1950 Mayıs’ında iktidara gelen Demokrat Parti devrinde değil, onu deviren 27 Mayıs 1960 darbesinin yarattığı ortamda Anayasa’dan çıkarıldı.