Tarihte Bugün - 6 Nisan

Tarihte Bugün – 6 Nisan

Türkiye’nin sesi “Anadolu Ajansı” kuruldu

Kurtuluş Savaşı devam ederken, Milli Mücadele’nin sesini tüm yurda ve dünyaya tek bir noktadan duyurabilmek amacıyla 6 Nisan 1920 tarihinde Anadolu Ajansı kuruldu. Böylece, sürekli Türkiye aleyhine uydurma haberler yapan yabancı ajanslara karşı da bir önlem alınmış olunuyordu.

Ajansa adını, Halide Edip Hanım ile Yunus Nadi Bey verdiler. Ajansın kuruluşu bir genelgeyle askeri ve sivil makamlara duyuruldu; ayrıca Mustafa Kemal imzalı bir telgrafla tüm yurda bildirdi.

Ajansın 12 Nisan 1920 tarihinde yayımladığı ilk bültende, ajansın verdiği haberlerin en uzak yerleşimlere kadar duyurulabilmesi için halktan ve yerel yönetimlerden şöyle yardım isteniyordu:
Bugün alınan haber ve bilgilerin mümkün olduğu kadar fazla kimse tarafından okunup bilinmesi gereğini arz ve izah etmeye gerek yoktur. Bu amaçla, her gün vereceğimiz bilgilerin telgrafhane kapılarında siyah levhalar üzerine yayılması ve yeterli araç olan yerlerde basılması, yayınlanması ve dağıtılması, nahiyelere ve hatta köylere kadar gönderilmesi hususlarının yerine getirilmesini, hepinizin vatan ve millet sevgisinden ve yardımlarından rica ederiz.