Tarihte Bugün - 7 Temmuz

Tarihte Bugün – 7 Temmuz

Harika Çocuklar Yasası

Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından hazırlanan 5245 sayılı Harika Çocuklar Yasası, 7 Temmuz 1948’de, “İdil Biret ve Suna Kan’ın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair kanun” adıyla çıkarıldı.

Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı’nca oluşturulacak bir kurul tarafından seçilen “Harika Çocuklar” eğitim amacıyla yurtdışına gönderilebilecekti. Eğitimleri süresince anne ve babaları da kendilerine eşlik edebilecek ve tüm giderler devletçe karşılanacaktı.

Yasanın çıkarılmasındaki en büyük destekçi, devrin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ydü. Kanunun çıkmasından sonra 7 yaşındaki İdil Biret (piyano) ile 12 yaşındaki Suna Kan (keman), yasadan yararlanarak Paris Konservatuvarı’nda eğitim görmek üzere Fransa’ya gönderildi. Her ikisinin de tüm masrafları 16 yaşına kadar devlet tarafından karşılandı.

Yasanın kapsamı 1956 yılında genişletildi ve yeni yasanın adı “Güzel Sanatlarda Fevkalade İstidat Gösteren Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Hakkında Kanun” oldu. Verda Erman, Gülsin Onay, Hüseyin Sermet, İsmail Aşan, Fuat Kent, Selman Ada ve Ateş Pars gibi isimler bu yasadan yararlanarak eğitim gördüler.