Tarihte Bugün - 8 Haziran

Tarihte Bugün – 8 Haziran

Çankaya Köşkü 1,5 yılda bitirildi

27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Mustafa Kemal, hem ikamet etmek, hem de çalışmak için bir süre Ziraat Okulu’nu, daha sonra da İstasyon Şefi Köşkü’nü kullandı. Daha sonra Ankaralılar kendisine, Çankaya’da ikameti için bir bağ köşkü armağan ettiler. Bu köşk birkaç kez genişletildiyse de Cumhurbaşkanlığı köşkü için küçük ve yetersizdi. Bunun üzerine, hemen bitişiğindeki arazide 1930 yılının Kasım ayında yeni bir köşk yapılmasına karar verildi. Mustafa Kemal, yeni köşkün yapımıyla ilgili kararları tamamen Avusturyalı mimar Prof. Clemens Holzmeister’e bırakmıştı. Mimar, yapı malzemelerini Avusturya’dan getirtmişti. Köşkün iç mekânlarının bir bölümü de Viyana’da, Güzel Sanatlar Akademisi’nde tasarlanmıştı.

Holzmeister, yapımına 1931 yılında başladığı Çankaya Köşkü’nü 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak 1932 Haziran’ında teslim etti. Bodrum katının üzerine iki kat olarak yapılan köşkün giriş katı çalışma ve kabul alanı, üst kat ise ikametgâh olarak düzenlenmişti.

Atatürk’ten sonra Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen İsmet İnönü, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren ve Turgut Özal Çankaya Köşkü içindeki Pembe Köşkü hem ikametgâh hem ofis olarak kullanmışlardı. Süleyman Demirel döneminde Çankaya Köşkü içine hizmet binası yaptırılmış ve burası ofis olarak, Pembe Köşk de ikametgâh olarak kullanılmıştı. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de Pembe Köşkü ikametgâh, hizmet binasını da ofis olarak kullanmıştı. Abdullah Gül Çankaya Köşkü’ndeki hizmet binasını ofis olarak, Dış işleri konutunu da ikametgâh olarak kullanmıştı. 10 Ağustos 2014 tarihinde 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Orman Çiftliği’ne Cumhurbaşkanlığı sarayını yaptırmış ve Çankaya Köşkü Başbakanlar tarafından kullanılmaya başlanmıştı. 2017 Anayasa değişikliği referandumunun ardından 2018 genel seçimleriyle birlikte Başbakanlık makamının kaldırılmasıyla Çankaya Köşkü Cumhurbaşkanı Yardımcısı makamı tarafından kullanılmaya başlanmıştır.