Tarihte Bugün - 8 Şubat

Tarihte Bugün – 8 Şubat

Türk Sovyet İlişkilerinde Futbol Etkisi

Sovyet futbol takımının 1925 yılında Türkiye’ye gelmesi bununla ilgili faaliyetlere katılanların görüşlerine göre Sovyet-Türk dostluğunun samimi gösterimine dönüşmüştür. Karşılık maçları 1931 yılında Moskova’da ve 1932 yılında İstanbul’da olmuştur. Havacılığın geliştirilmesine olağanüstü ilgi her iki ülkede de ortaya çıkmıştır. Sovyet “Aviahim”‘in girişimleri üzerine 1926 yılında Moskova ve Ankara arasındaki güzergahta ilk hava uçuşu yapılmıştır. 1930 yılında Ankara “Büyük Doğu Uçuşu” adı verilen Moskova-Tahran-Kabil uçuşunun safhalarından biri olmuştur. İlk Türk kadın pilotu Sabiha Gökçen’in SSCB’deki hava kulüplerinde staj gördüğü, 1934 yılının Nisan-Mayıs aylarında SSCB’de bulunan Türk Hava grubuna ait birkaç uçağın da Bir Mayıs Bayramı dolayısıyla düzenlenen geçit törenine katıldığı kayda değer diğer önemli hususlardır.