Tarihte Bugün - 8 Temmuz

Tarihte Bugün – 8 Temmuz

Refik Saydam görev başında vefat etti

1921-1937 yılları arasında Sağlık Bakanı olarak genç Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık politikalarının geliştirilmesine büyük katkı sağlayan ve 1939-1942 yılları arasında Başbakanlık yapan Dr. Refik Saydam, 8 Temmuz 1942’de hayatını kaybetti.

Refik Saydam 1881’de İstanbul’da doğdu. 1905’te Askeri Tıbbiyeyi Doktor Yüzbaşı olarak bitirdi ve tıp tahsiline Almanya’da devam etti. Balkan Savaşı yıllarında orduda salgın hastalıkları önlemeye yönelik çalışmalar yaptı ve ordunun aşı ve serum ihtiyacının yurtiçinden karşılanmasını sağladı. Özellikle tifüse karşı hazırladığı aşı tıp literatürüne geçti.

1919’de 9. Kolordu Sağlık Müfettişi Muavinliği göreviyle Mustafa Kemal’le birlikte Samsun’a çıktı. Erzurum ve Sivas Kongreleri çalışmalarına katıldı. 1920’de Doğubayazıt Milletvekili olarak Meclis’e girdi ve 1921’de Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı) oldu.

Refik Saydam, 14 yıl süren bakanlık görevi sırasında Türkiye’nin sağlık altyapısının temellerini attı. 1928’de Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Mektebi’ni, İstanbul ve Ankara’da Verem Savaş Dispanserleri’ni kurdu. 1934’te Atatürk’ün verdiği Saydam soyadını aldı. Atatürk’ün ölümünden sonra İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Sekreterliği ve 15 yıl Kızılay Başkanlığı yaptı.

1939-1942 yılları arasındaki Başbakanlığı sırasında sağlık konularına ayrıca önem verem Refik Saydam, 8 Temmuz 1942’de İstanbul’un besin sorununun düzenlenmesi için yaptığı bir inceleme gezisinde hayatını kaybetti.