Tarihte Bugün - 9 Kasım

Tarihte Bugün – 9 Kasım

Albay İsmet, Batı Cephesi Komutanlığına atandı

Batı (Garp) Cephesi 9 Kasım 1920 tarihinde Kuzey ve Güney kesimi olarak ikiye ayrıldı ve Kuzey kesiminin komutanlığına Albay İsmet Bey, güney kesiminin komutanlığına ise Refet Bey (Bele) getirildi.

Esasen Yunanlılarla savaş, 15 Mayıs 1919 günü İzmir’in işgaliyle başlamıştı. Yunan ordusu, İtilaf Devletleri tarafından belirlenen bölgeyi işgal ettikten sonra Anadolu içlerine doğru ilerlemeye başlayınca, Kuvayı Milliye güçlü Yunan ordusunun karşısında tutunamamış ve oldukça kaygı verici bir durum ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine TBMM Hükümeti tarafından 25 Haziran 1920’de Batı Cephesi oluşturuldu ve komutanlığına da Ali Fuat Paşa getirildi. Ancak dağınık kuvvetleri bir araya getirmekte fazla başarı sağlanamaması üzerine hükümet, Batı Cephesi’ni 9 Kasım 1920’de iki kısma ayırmaya karar verdi. Mustafa Kemal Paşa’nın bu cephelerin komutanlığına atanan İsmet ve Refet Beylerden isteği, cephelerdeki Kuvayı Milliye’nin ivedilikle düzenli orduya dönüştürülmesiydi; çünkü Anadolu’yu savunmanın sadece düzensiz birliklerle mümkün olamayacağı anlaşılmıştı.