Tarihte Bugün - 9 Nisan

Tarihte Bugün – 9 Nisan

İnsan ilişkileri ve hoşgörü üzerine

İsmet İnönü, prensiplerine düşkün, çalışkan ve disiplinli bir karaktere sahip olmakla birlikte, insanlarla ilişkilerini fevri davranışlardan uzak, ölçülü bir samimiyet içinde yürütürdü. Mütevazılık İnönü’nün en temel özelliklerinden biriydi. Astlarıyla ve halkla ilişkilerinde hep bu kişisel özelliği öne çıkar, kolay iletişim kurardı. Hatalarını ve samimi düşüncelerini başkalarıyla paylaşmaktan çekinmezdi. Ayrıca sakinliği ve ölçülülüğü, olaylara dengeli yaklaşımı İnönü’nün bir diğer özelliğiydi. Hayatı boyunca serüvenden ve ütopik düşüncelerden uzak duran İnönü, bu özellikleriyle tam bir “denge adamı”ydı.

Onun bu özelliklerinin siyaset hayatına ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerine nasıl yansıdığını, İnönü kendi dilinden şöyle anlatıyordu:

“Çok partili hayata girdik; karşılıklı partiler münasebetlerine ulaştık. O zaman da karşımızdakilere saygı hissi ile davranmışımdır. Karşılıklı münasebetlerde dikkatli olmaya çalışmışımdır. Benden şikâyet nihayet bitmemiştir ve bitmeyecektir de. Bitmeyecektir çünkü, esas olarak bir temel anlatışta mutabık olmalıyız…

Muharebe esnasında ilk Cumhuriyet hükümetlerinde başbakan olduktan sonra, bakanlarımla ve beraber çalıştığım insanların hepsiyle iyi geçindim. Sonradan benden ayrılıp, karşımda muhalefet partisi teşkil edenlerle dahi beraber çalıştığımız zamanlarda iyi geçindim ve kendilerine minnettar oldum. Başbakan olarak vazife aldığım zaman yanımda bulunan arkadaşlar daima bana yardımcı olmuşlardır. Kendi vazifemin hududunu iyi çizerim. Tabii olarak o sınırlar içinde iyi geçiniriz.”