Tarihte Bugün - 9 Ocak

Tarihte Bugün – 9 Ocak

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi açıldı

“Başkentte, Türk kültürünü bilgi yöntemi ile işleyecek bir inceleme ve araştırma kurumuna olan gereksinmeyi karşılamak, öte yandan ortaöğretim kurumlarına, ulusal dil ve tarihin bilimsel ve en yeni anlayışlarına göre hazırlanmış öğretmen yetiştirmek” amacıyla kurulan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF), 9 Ocak 1936’da Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal ve Başbakan İsmet İnönü’nün de katıldığı büyük bir törenle öğretime başladı. DTCF, bilimsel araştırmalar yapma ve yaymanın dışında, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu’nun çalışmalarını da birlikte değerlendirip senteze varmaya çalışacaktı.

Üniversite eğitimi, İsmet İnönü’nün üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biriydi. Nitekim onun cumhurbaşkanlığı döneminde üniversitelerin sayısı birden üçe çıkacak ve bu üniversitelerin çağına göre çok ileri bilimsel ve yönetimsel özerklik seviyesine kavuşması sağlanacaktı.