Ulusal Açık Erişim Veri Tabanları ve Dergi, Gazete Arşivleri

Ulusal Açık Erişim Veri Tabanları ve Dergi, Gazete Arşivleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Açık Erişim Veri Tabanları

TBMM Açık Erişim Sistemi : Bireylerin doğrudan erişimine açık olan bu siteden TBMM Kütüphanesi dijital kaynakları, TBMM’de üretilen yasama/denetim faaliyetleriyle ilgili bilgi ve TBMM’de üretilen yayınlar sunulmaya başlanmıştır. Bu kapsamda üç koleksiyon (TBMM Kütüphanesi Açık Erişim Koleksiyonu, TBMM Milli Saraylar Koleksiyonu ve TBMM Yayınları Açık Erişim Koleksiyonu) oluşturulmuş ve geliştirilmektedir. Buradan İsmet İnönü dönemi CHP ile ilgili bazı bilgilere (Kurultay, tüzük, talimatlar, İnönü’nün bazı konuşmaları vb.) ulaşılabilinir.

TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri : TBMM kütüphane ve yayın kataloglarının taranabildiği bu siteden, Kütüphane’nin e-kaynak ve e-arşivlerine ulaşılabilinir.

TBMM Tutanakları: TBMM Kütüphane sitesinin bu sekmesinden Cumhuriyet dönemi parlementolarının 1920’den günümüze tüm tutanakları ile Osmanlı Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan tutanaklarına (1908- 1920) digital ortamda erişilebilinir. Birinci Meclis’ten Lozan’a, çok partili hayata geçişten Senato üyeliğine kadar İsmet İnönü’nün tüm siyasi yaşamı hakkında ayrıntılı bilgi (Meclis ve Parti Meclisi’ndeki görüşmeler, konuşmaları vb.) bu tutanaklardan konu başlıkları, tarih sıralı, meclis dönemleri v.b itibariyle sorgulanabilir.

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), bünyesinde işletilen iki portal üzerinden Türkiye’de yapılan akademik çalışmalar elektronik ortamda sunulmaktadır. Bu iki bağlantıdan makaleleri taramak, metinlerini on-line okumak ve bilgisayara indirmek mümkündür.

Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı

Dergi Park

TRT Arşivi

Türk Radyo Televizyon (TRT) Arşivi 1927’de başlayan radyo yayınları ve 1968 yılında başlayan televizyon yayınlarının büyük bir kısmını barındıran bu arşiv Türkiye’nin görsel, işitsel hafızası sayılabilir.

Akademik Dergiler

Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı: Bu linkten 49 tane dergiye erişim sağlanıyor. Bunlardan Sosyal Bilimler dalında olup, İsmet İnönü ve dönemi ile ilgili çok sayıda makale içeren dergilerden önerdiklerimiz :

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi DTCF

OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi)

Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi ve

Tarih Araştırmaları Dergisi

Cumhuriyet Tarihi Araştırma Dergisi (CTAD) : Hacettepe üniversitesinin 2005 yılında yayın hayatına giren ve uluslararası hakemli olan bu dergisinin tüm sayılarına elektronik ortamda erişmek mümkündür.

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi : Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü’nün altı ayda bir yayınlanan hakemli dergisinin 1991 yılnıdan bu yana olan tüm sayılarına elektronik ortamda erişim sağlanmaktadır.

– T.C Başbakanlık Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından yayınlanan dergiler :

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi : Kasım 1984’ten Güz 2015 sayısına kadar yayınlanmış sayılardaki makalelere elektronik ortamda erişim mümkündür.

Belleten : Türk Tarih Kurumu’nun, adı bizzat Atatürk tarafından konan bu dergisi, 1937 yılında yayın hayatına girmiştir. Dört ayda bir yayınlan derginin 1. Sayıdan günümüze kadar olan tüm sayılarına elektronik ortamda olarak bu linkten erişilebilir.

Gazete Arşivleri ve Dergiler

Ankara Üniversitesi Gazeteler Veri Tabanı : Bu linkten 18 tane gazete arşivine ulaşılıyor.

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Gazete Arşivi : 1928 – 1942 yıllarını kapsayan  55 ulusal ve yerel gazete okunabiliyor.

Milliyet Gazetesi Arşivi : Bu arşiv, 3 Mayıs 1950 ile 31 Aralık 2007 tarihleri arasında yayımlanmış Milliyet gazetelerini içermektedir.

Gaste Arşivi:  Eski ve yeni yazı ile geçmiş bir çok yerli ve yabancı gazeteye ulaşılabiliyor ve arama yapılabiliyor.

Akis Dergisi : Metin Toker’in yönetiminde, Batı’da yayınlanan haftalık siyasal dergilerden Time dergisinden örnek alınarak haftalık yayınlanan ve 15 Mayıs 1954 – 31 Aralık 1967 arasında 706 sayı çıkan , Türk basınındaki haftalık haber-siyaset dergilerinin ilkidir.