Uluslararası Açık Erişim Veritabanları

Uluslararası Açık Erişim Veritabanları

Directory of Open Access Books (DOAB) : Yaklaşık 6.000 akademik kitabın taranıp, indirilebildiği bir Açık Kitap veritabanıdır.

Project Gutenberg : Bu Açık Kitap sitesinden 53.000 kitap dijital ortamda okunabilmekte veya bilgisayara indirilebilmektedir.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) : 129 ülkeden 9.552 adet saygın uluslararası süreli akademik yayının (e-journals) taranabildiği bir veritabanıdır. Bu dergilerden 6.772’sindeki makaleler bireysel erişime açıktır.

 – Library of Congress: Milyonlarca kitap, fotoğraf, gazete, kitap, elyazmaları online erişime açık.