Çağdaşlarının Anıları

Çağdaşlarının Anıları

Atay, Falih Rıfkı, Çankaya, İstanbul, Pozitif Yayıncılık, 2008

Baban, Cihad, Politika Galerisi, Timaş Yayınları, Nisan 2009, İstanbul

Barutçu, Faik Ahmet, Siyasi Hatıralar (3 Cilt): Milli Mücadeleden Demokrasiye, 21. Yüzyıl Yayınları, Ankara, 2001

Bilgehan, Mustafa (Der), “Tanıkların Anılarıyla İsmet İnönü – Sözler ve Dersler”, İstanbul, Doğan Yayıncılık, 2014

Erden, Ali Fuad, “İsmet İnönü“, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1999, 258s + 14s(foto) (Tıklayarak okuyabilirsiniz)

Erkin, Feridun Cemal, “Dışişlerinde 34 Yıl, Anılar-Yorumlar” , Cilt I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1987

Erkin, Feridun Cemal, “Dışişlerinde 34 Yıl, Vaşington Büyükelçiliği” , cilt II, Kısım 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1992,

Erkin, Feridun Cemal, “Dışişlerinde 34 Yıl, Vaşington Büyükelçiliği”, cilt. II, Kısım 2, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1999

Erkin, Feridun Cemal, “Dışişlerinde 34 Yıl, Madrid, Paris, Londra Büyükelçiliği.”, c.III, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2008

Gögüş, Ali İhsan, “Hep İsmet Paşa’nın Yanında”, Remzi Kitapevi, Ankara, 2008

Karacan, Ali Naci, Hulusi Turgut (Haz), “Lozan”, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2009

Mülayim, Ziya Gökalp (Prof. Dr.), “İsmet İnönü’den Siyaset Dersleri Niteliğinde Anılar”, İnönü Vakfı, Ankara, 2014

Özgiray, Ahmet, Prof. Dr. (Çev.), “Barışta ve Savaşta Bir Diplomat: Büyük Britanya’nın Türkiye Büyükelçisi Sır Hughe Knatchbull Hugessenin Anıları”, Er Yayınları, 2017

Özgiray, Ahmet, Prof. Dr. (Çev.), “Alman Büyükelçi Franz Von Papen’in Anıları”, Er Yayınları, 2017

Toker, Metin, “Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları” (2 Cilt), Bilgi Yayınevi, Ankara, 2020

Toker, Metin, “İsmet Paşa’yla 10 yıl” (4 Cilt), Akis Yayınları, Ankara, 1969

Toker, Özden, Mehmet Ö. Alkan, “Cumhuriyet’le Özdeş Bir Yaşam: Özden Toker İsmet İnönü’nün Kızı Anlatıyor“, YKY, İstanbul, 2023

Uran, Hilmi, Meşrutiyet, Tek Parti, Çok Parti Hatıralarım (1908-1950), T. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007

Us, M. Asım, İsmali Dervişoğlu (haz.), “Asım Us’un Hatıra Notları”, Kitapevi, İstanbul, 2012

Us, M. Asım, “Gördüklerim, Duyduklarım, Duygularım”, Kitapevi, İstanbul, 2012