Mudanya Mütarekesi

Mudanya Mütarekesi

11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması 1911’den bu yana süregelen savaş haline son vermiş, ülkeyi istiladan kurtarmış ve işgal altındaki İstanbul’un da barış antlaşması ile birlikte Türk yönetimine geri verilmesini sağlamıştı. Mudanya yalnızca basit bir ateşkes anlaşması olarak görülmemelidir. Siyasal nitelikte bir takım öğeleri de taşıdığı için uluslararası bir önem taşımaktadır.

İsmet Paşa Mudanya ile birlikte yepyeni bir kimlik kazanmış ve memleketin hayatında bir siyasi şahsiyet olarak belirmişti. Nitekim Mudanya’dan sonra askerlik ve kumandanlık artık arkada kaldı ve İsmet Paşa Türkiye’nin kaderine bir İkinci Adam olarak karıştı. Mudanya, bu açıdan bakıldığında, yeni bir diplomatın doğuşuna da ortam hazırlamıştır.

Renklendiren: Fırat Gökdemir

Konuyla İlgili Diğer Yazılar